Nasze rozwiązania ponad 14 lat funkcjonują na rynku. Wprowadzane innowacje i modyfikacje idą w kierunku zwiększania sprawności oczyszczania i tym samym uzyskiwania większego EFEKTU EKOLOGICZNEGO.

Urządzenia naszej produkcji oraz stosowane przez nas rozwiązania znalazły zastosowanie w wielu różnych zakładach, instytucjach, przedsiębiorstwach, u deweloperów w budownictwie, w tym drogowym oraz u osób prywatnych, gdzie należycie spełniają swoje zadania.

Przedsiębiorstwa i zakłady, w których funkcjonują nasze rozwiązania i produkty, należą do różnych gałęzi przemysłu. EkoSeparatory KB pracują pojedynczo lub w układach podczyszczania ścieków, wód opadowych i roztopowych, w, zatrzymywania sadzy, piasku, części mechanicznych i innych zanieczyszczeń, w tym niebezpiecznych: organicznych oraz nieorganicznych, kwasów i zasad, jak również metali ciężkich.