OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY PRZY ZAMAWIANIU URZĄDZEŃ:

 1. Złożenie zamówienia - w formie pisemnej przysłane pocztą na adres Spółki jw. lub mailem na adres biura .
 2. Wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na podstawie wystawione faktury zaliczkowej.
 3. Czas oczekiwania na realizację zamówienia maksymalnie 30 dni roboczych.
 4. Wpłata pozostałej części wartości zamówienia w formie przedpłaty przed wysyłki urządzenia.
 5. Koszty transportu ponosi Zamawiający. Jest możliwość dopisania kosztów transportu do faktury końcowej i wysyłka naszym kurierem.
 6. Wraz z urządzeniem przesyłana jest dokumentacja DTR z Kartą Gwarancyjną, Kartą Eksploatacji i innymi niezbędnymi dokumentami.
UWAGA: W zależności od wielkości zamówienia dopuszczalne są inne warunki współpracy niż podane wyżej.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZY ZAMAWIANIU MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH:

 1. Złożenie zamówienia - w formie pisemnej przysłane pocztą na adres Spółki jw. lub mailem na adres biura .
 2. Czas oczekiwania na realizację zamówienia maksymalnie do 7 dni roboczych.
 3. Wpłata wartości zamówienia w formie przedpłaty przed wysyłką materiałów.
 4. Koszty transportu ponosi Zamawiający. Jest możliwość dopisania kosztów transportu do faktury końcowej i wysyłka naszym kurierem.
 5. Wraz z materiałami eksploatacyjnymi wysyłane są dokumenty, w tym atesty, karty charakterystyki i inne niezbędne dokumenty.