Sorbenty przeciwko wyciekom olejowym i innych węglowodorów

Sorbent CelecoSorb©

baner-ratjpg

Dzięki szczególnej strukturze włókien celulozowych i dobranej granulacji ma on wysoką chłonność. Przekłada się to na wysoką skuteczność podczas zastosowania

Sorbent CelecoSorb© przeznaczony do celów sorpcyjnych, jako absorber do posypywania zabrudzonych powierzchni. Stosowany głównie w drogownictwie i innych jednostkach przemysłu, na powierzchni stałej i do oczyszczania wód na akwenach wodnych, przy unieszkodliwianiu rozlewisk ropopochodnych, ścieków opadowych i roztopowych, mazutów lub innych chemikaliów poza kwasami i zasadami.

Stosowany w postaci sypkiej lub jako wypełnienie mat, węży oraz zapór wykonanych z tkanin wyprodukowanych z materiałów polipropylenowych lub innych syntetycznych, naturalnych posiadających separacyjne i/lub filtracyjne właściwości użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CelecoSorb© jest oczyszczonym i neutralnym środkiem organicznym, zmielone drewno, o odpowiednio dobranej granulacji. Posiada, niską masę własną, natomiast zwiększoną zdolność absorpcji. Zużyty sorbent poddaje się utylizacji poprzez spalanie . Można go również poddać kompostowaniu lub deponowaniu.

W przeciwieństwie do absorbentów mineralnych CelecoSorb© absorbuje z doskonałym skutkiem również metale ciężkie, środki ochrony roślin, substancje biologicznie czynne, wszelkie węglowodory, oleje, ropopochodne. Doskonale wiąże gęste i półpłynne substancje ropopochodnych typu mazuty, smoły, lepik, smary


Zdolności sorpcyjne:

  • Nadaje się do usuwania wszelkich ropopochodnych ze skażonych nimi powierzchni.
  • Stosowany może być z bardzo dobrym skutkiem do usuwania rozlanych substancji chemicznych, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych.
  • Znajduje zastosowanie w likwidacji wycieków smoły, mazutu i innych podobnych substancji.

w20gC3B3reJPG