Oczyszczanie ścieków zaolejonych oraz uzdatnianie wód opadowych i roztopowych 


Oferujemy projektowanie obiektów kanalizacji opadowej oraz myjniach i warsztatach samochodowych w oparciu o nasze urządzenia i rozwiązania.

Rozwiązania nasze znajdują zastosowanie:

  • w nowych obiektach,
  • w obiektach wymagających modernizacji,
  • w obiegach kanalizacji deszczowej już istniejącej,
  • w myjniach i warsztatach samochodowych,
  • wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną.


Proponujemy rozwiązania do nowych obiektów oraz do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną.

Prezentowane przez nas urządzenia cieszą się wysoką jakością wykonania i skutecznością oczyszczania. Nasze podejście do potrzeb klienta, często wynikających z uwarunkowań terenu lub zabudowy jest indywidualne. Projekty naszych urządzeń są tak modyfikowane, aby gwarantowały ergonomikę obsługi, skuteczność i niskie koszy eksploatacji oraz mogły być po zakończeniu eksploatacji poddane recyclingowi bez szkody dla środowiska.

Kryterium doboru urządzeń

Załączniki

EkoSeaprator KB3_przeplywowy_schemat_dzialania.pdf
KB1-2 podwieszany_w_studzience_schemat oczyszczania.pdf
EkoSeaprator KB3 zanurzeniowy_schemat.pdf
EkoSeparator KB1-2 w studzience.pdf

w20gC3B3reJPG