KB3-15-rysgif

EkoSeparatory KB

urządzenia do oczyszczania wód deszczowychOferujemy zaprojektowanie obiektów kanalizacji opadowej z zastosowaniem naszych urządzeń i rozwiązań do nowych obiektów, do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną.

Przeznaczenie

Wpustowe EkoSeparatory KB©, filtry kanalizacyjne do oczyszczania wód opadowych powinny być stosowane przez:

 • samorządy,
 • przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne,
 • zakłady przemysłowe,
 • firmy prowadzące magazyny lub centra logistyczne,
 • deweloperzy,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • bazy transportowe,
 • porty,
 • lotniska,
 • kolej,
 • stacje benzynowe,
 • zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • zarządców parkingów o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych,
 • place miejskie, deptaki i drogi rowerowe,
 • drogi przejazdowe osiedli mieszkaniowych,
 • podwórza domów, osiedlowe i gospodarcze.
 
Plac manewrowy z zamontowanym EskoSeparatorem KB3 typu zanurzeniowego

EkoSeparator KB©

Urządzenia są przenośne, i gdy zachodzi taka konieczność mogą być wymontowane, przeniesione oraz ponownie zamontowane w tej samej lub innej studzience. Kształt i wielkość urządzeń warunkowana jest ilością oraz jakością ścieku przeznaczonego do podczyszczenia, istniejącymi uwarunkowaniami technicznymi i istniejącymi możliwościami montażu. Czynnikiem filtrującym (złożem filtracyjnym) najczęściej jest sam węgiel aktywny i/lub w połączeniu z pianką poliuretanową lub innymi materiałami. Ilość oraz jakość materiałów filtracyjnych decyduje o stopniu i jakości podczyszczenia ścieku. Materiałami filtracyjnymi mogą być również tkaniny poliamidowe, polipropylenowe lub inne sypkie złoża filtracyjne posiadające stosowne dokumenty. EkoSeparatory KB1-2 ze względu na ich mobilność i małe rozmiary mogą być również stosowane jako stałe zabezpieczenie przed wyciekami szkodliwych substancji w nagłych przypadkach.

EkoSeparator KB2 do wpustu typu Purator

Sposób podczyszczania

W etapie I-m wody opadowe spływając kanalizacją deszczową trafiają w studzience na EkoSeparator, w którym przechodząc przez materiały filtracyjne poddane są procesowi filtracji. Po czym następuje proces separacji (etap II) tj. rozdział na zanieczyszczenia, które pozostają w urządzeniu, na materiale filtracyjnym oraz na podczyszczone już wody opadowe, które płyną dalej kanalizacją pozbawione w znacznym stopniu zanieczyszczeń.

Wykonanie

Materiały, z którego wykonane są filtry kanalizacyjne EkoSeparator to: stal nierdzewna (standard) i kwasoodporna wg życzenia inwestora (urządzenie o wydłużonym okresie gwarancji).

 

Eksploatacja EkoSeparatorów polega na wymianie materiałów filtracyjnych. Wymiana prowadzona jest zgodnie z ustalonym harmonogramem, opracowanym na podstawie monitorowanych wyników jakości ścieków. W przypadku stosowania EkoSeparatorów odpad stanowi jedynie zanieczyszczony materiał filtracyjny, który poddawany jest utylizacji w wyspecjalizowanych firmach. Stanowi to dużą oszczędność kosztów utylizacji ścieków wypompowywanych z separatorów. Stosowanie jednocześnie EkoSeparatorów i separatorów obniża koszty eksploatacji tych drugich przy jednoczesnym wzroście skuteczności oczyszczania

Prosty montaż i konserwacja
Segregacja odpadów już w studzience kanalizacyjnej

Korzyści dla użytkownika - segregacja odpadów u źródła

Zastosowanie tego typu procesu podczyszczania w momencie wpływu wód do kanalizacji, a więc w początkowej fazie spływu pozwala na dłuższą żywotność rur kanalizacyjnych. Minimalizuje się w ten sposób również problem drożności „światła” rury tj. osadzania się zanieczyszczeń na ściankach przewodów (szczególnie ropopochodnych i zawiesin np. sadzy, pyłów kopalnianych). W efekcie obniża to koszty eksploatacji oraz czyszczenia rur kanalizacyjnych, co w efekcie może eliminować przestoje spowodowane wyłączeniem zatkanego lub poddanego czyszczeniu odcinka kanalizacji. W przypadku zastosowania odmiany KB2 segregacja odpadów rozpoczyna się już w momencie wpływu ścieku do studzienki kanalizacyjnej. Wyłapuje on głównie zanieczyszczenia mechaniczne np. liście.

Stosowanie EkoSeparatorów  zmniejsza ładunek niesionych zanieczyszczeń w tym min. metali ciężkich, przyczynia się do zmniejszenia ilości osadów w ściekach, obniża koszty oczyszczania ścieków trafiających do Zakładów komunalnych oraz przedłuża i obniża koszty eksploatacji rurociągów odprowadzających ścieki.

EkoSeparatory zwłaszcza jego odmiana zanurzeniowa znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków np. pochodzących z rynien, dachów itp. w celu pozyskania „wody szarej” do powtórnego wykorzystania. Sprzyja temu min. duża sprawność filtracyjna złoża sięgająca nawet 98 %. Pozwala to na znaczne oszczędności w zużyciu wody zwłaszcza tej wykorzystywanej w celach gospodarczych.

Schematy urządzeń w studzience (przykłady):

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

EkoSeparator KB1-2

EkoSeparator KB1-2 Typ 31/20 podwieszany

Przykład zastosowania:

Przykład odwodnienia mostu. Zastosowano EkoSeparatory KB1.

Jesteśmy w stanie zaprojektować urządzenie dostosowane do warunków u Państwa istniejących, uwzględniając wielkości przepływów i specyfikę otoczenia oraz ścieku.

w20gC3B3reJPG