Polityka Prywatności

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w celu przetwarzania Pana / Pani danych, a w szczególności dla kontaktów w dotychczasowym zakresie uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności prowadzoną w naszej Spółce.

Jak Państwa dane są chronione?


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ITEMS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-606) przy ul. Gen. Bolesława Roi 4A (dalej „ITEMS Polska”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez ITEMS Polska, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@items.pl lub na adres siedziby: ul. Gen. Bolesława Roi 4A , 30-606 Kraków.


Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez ITEMS Polska?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów, informacji handlowych oraz w celach marketingowych, a także w celu wykonania umów. W przypadku, gdy jest Pani/Pan częścią organizacji, która jest stroną umowy zawartej z ITEMS Polska , wówczas przetwarzanie Pani/Pana danych może być niezbędne do wykonania umowy przez ITEMS Polska.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ITEMS Polska?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów zawartych przez ITEMS Polska z Klientami, prawnie uzasadniony interes Administratora lub też Pani/Pana uprzednia zgoda.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania niezbędnych danych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych albo do wykonania umowy. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.


Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez lub ich odbiorcą będą m.in. następujące podmioty:

  • pracownicy ITEMS Polska,
  • osoby współpracujące z ITEMS Polska na podstawie umowy o współpracy,
  • administratorzy systemów komputerowych w  ITEMS Polska,
  • wybrani usługodawcy ITEMS Polska niezbędni w prowadzeniu marketingu, sprzedaży, realizacji zamówień i umów (np. podmioty świadczące usługi e-mail marketingu, usługi informatyczne, firmy kurierskie, biura rachunkowe).

Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych), zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec ITEMS Polska w zakresie przetwarzanych danych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie określonym przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres mailowy biuro@items.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa?

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych.

Państwa dane są chronione.

Administrator Danych Osobowych Items Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. Bolesława Roi 4A

30-606 Kraków
e-mail: biuro@items.pl   

Zadzwoń:                                                


FORMULARZ ZGÓD
dotyczących przetwarzania danych osobowych 


Formularz zgód RODO.pdf

w20gC3B3reJPG