Polityka Prywatności

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w celu przetwarzania Pana / Pani danych, a w szczególności dla kontaktów w dotychczasowym zakresie uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności prowadzoną w naszej Spółce.

Jak Państwa dane są chronione?


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ITEMS Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Siostry Faustyny 64/1 (dalej „ITEMS Inżynieria”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez ITEMS Inżynieria, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@itemsinzynieria.pl lub na adres siedziby: ul. siostry Faustyny 64/1 , 30-608 Kraków.


Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez ITEMS Inżynieria?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów, informacji handlowych oraz w celach marketingowych, a także w celu wykonania umów. W przypadku, gdy jest Pani/Pan częścią organizacji, która jest stroną umowy zawartej z ITEMS Inżynieria, wówczas przetwarzanie Pani/Pana danych może być niezbędne do wykonania umowy przez ITEMS Inżynieria.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ITEMS Inżynieria?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów zawartych przez ITEMS Inżynieria z Klientami, prawnie uzasadniony interes Administratora lub też Pani/Pana uprzednia zgoda.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania niezbędnych danych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych albo do wykonania umowy. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.


Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez lub ich odbiorcą będą m.in. następujące podmioty:

  • pracownicy ITEMS Inżynieria,
  • osoby współpracujące z ITEMS Inżynieria na podstawie umowy o współpracy,
  • administratorzy systemów komputerowych w  ITEMS Inzynieria,
  • wybrani usługodawcy ITEMS Inzynieria niezbędni w prowadzeniu marketingu, sprzedaży, realizacji zamówień i umów (np. podmioty świadczące usługi e-mail marketingu, usługi informatyczne, firmy kurierskie, biura rachunkowe).

Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych), zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec ITEMS Inżyniera w zakresie przetwarzanych danych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie określonym przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres mailowy biuro@itemsinzynieria.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa?

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych.

Państwa dane są chronione.

Administrator Danych Osobowych Items Inżynieria Sp. z o.o.

ul. Siostry Faustyny 64/1

30-608 Kraków
e-mail: biuro@itemsinzynieria.pl   

Zadzwoń:                                                


FORMULARZ ZGÓD
dotyczących przetwarzania danych osobowych 


Formularz zgód RODO Items Inżynieria.pdf

w20gC3B3reJPG