OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE PRAWO WODNE (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566.pdf

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW

Krajowy_program_zapobiegania_powstawaniu_odpadow.pdf

Rozdział 5. DOBRE PRAKTYKI ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW DLA PRIORYTETOWYCH STRUMIENI ODPADÓW 

(strona 27) 

ODPADY NIEBEZPIECZNE Dane statystyczne 

(strona 63) 


Nasze rozwiązanie na ograniczenie odpadów:

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA – SEGREGACJA ODPADÓW U ŹRÓDŁA:

Zastosowanie tego typu procesu podczyszczania w momencie wpływu wód do kanalizacji, a więc w początkowej fazie spływu pozwala na dłuższą żywotność rur kanalizacyjnych. Minimalizuje się w ten sposób również problem z zatykaniem „światła” rury tj. osadzania się zanieczyszczeń na ściankach przewodów (szczególnie ropopochodnych i zawiesin np. sadzy, pyłów kopalnianych). W efekcie obniża to koszty eksploatacji oraz czyszczenia rur kanalizacyjnych, co w efekcie może eliminować przestoje spowodowane wyłączeniem zatkanego lub poddanego czyszczeniu odcinka kanalizacji. W przypadku zastosowania odmiany KB1 i KB2 i ich innowacyjnych, zmodyfikowanych następców, segregacja odpadów rozpoczyna się już w momencie wpływu ścieku do studzienki kanalizacyjnej

Stosowanie EkoSeparatorów KB  zmniejsza ładunek niesionych zanieczyszczeń w tym min. metali ciężkich, przyczynia się do zmniejszenia ilości osadów w ściekach, obniża koszty oczyszczania ścieków trafiających do Zakładów komunalnych oraz przedłuża i obniża koszty eksploatacji rurociągów odprowadzających ścieki.

EkoSeparatory KB filtry kanalizacyjne zwłaszcza jego odmiana zanurzeniowa znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków np. pochodzących z rynien, dachów itp. w celu pozyskania „wody szarej” do powtórnego wykorzystania. Sprzyja temu min. duża sprawność filtracyjna złoża sięgająca nawet 98 % zdolności oczyszczania. Pozwala to na znaczne oszczędności w zużyciu wody zwłaszcza tej wykorzystywanej w celach gospodarczych.

Ekoseparatory KB_korzyści.pdf

w20gC3B3reJPG