Innowacyjne Technologie Ekologiczne, Metody i Systemy ©

O firmie

Jesteśmy firmą innowacyjną. Wprowadzamy na rynek i wdrażamy rozwiązania technologiczne naszych pomysłów oraz współpracujących z nami kontrahentów i kooperantów.
Proponujemy rozwiązania do nowych obiektów oraz do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną. Mamy również proste rozwiązania dla indywidualnych gospodarstw domowych
Jako materiały filtracyjne oczyszczania ścieków stosujemy preparat własnej produkcji o nazwie CelecoDrain C. Ma on zastosowanie również w Studziennych matach filtracyjnych przeznaczonych do studni chłonnych oraz przy oczyszczania wód odciekowych z np. z wysypisk. Może też być doskonałym materiałem do zastosowania jako warstwy zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do gleby i wód gruntowych.

Czym się zajmujemy?


Opierając się na Zasadach Odpowiedzialnego Rozwoju, wysokiej jakości naszych produktów oraz usług zapewniamy Państwu elastyczność i kompleksową pomoc w doborze odpowiednich metod oraz systemów ochrony środowiska, nieinwazyjnych, skutecznych oraz w dobrej cenie.

EkoSeparatory KB

Oferujemy zaprojektowanie obiektów kanalizacji opadowej z zastosowaniem naszych rozwiązań.

Oczyszczanie wód i ścieków z ropopochodnych

Oferujemy projektowanie obiektów kanalizacji opadowej oraz myjni w oparciu o nasze rozwiązania.

Dla projektantów

Proponujemy rozwiązania do nowych obiektów oraz do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej.

Sorbent CelecoSorb i nie tylko

Dzięki szczególnej strukturze włókien celulozowych i dobranej granulacji ma on wysoką chłonność.

Dowiedz się więcej o nas


Stawiając sobie, jako priorytet poprawę stanu środowiska i otoczenia człowieka, w tym głównie stanu czystości wód i gleb na terytorium naszego kraju zajmujemy się wdrażaniem innowacyjnych i ekologicznych metod oraz systemów ochrony i kształtowania środowiska. 

Chcemy, aby nasi kontrahenci ze współpracy z nami byli zadowoleni z osiąganych korzyści dla swoich przedsiębiorstw, otoczenia w którym żyją i swoich. W doborze rozwiązań dla naszych partnerów kierujemy się interesem i dobrem wspólnym oraz dobrem ogólnym. Czynimy to poprzez umożliwienie dostępu do tanich, innowacyjnych a jednocześnie dobrych i prostych w stosowaniu technologii w oparciu o produkty pochodzenia naturalnego, które bez szkody można poddać recyclingowi. Przy wdrażaniu rozwiązań korzystamy z naszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz opieramy się o wyroby oraz rozwiązania oferowane przez naszych Polskich partnerów.

Intencją naszą jest osiąganie uczciwych zysków uczciwymi narzędziami. Pragniemy, aby klienci nasi otrzymywali dobrej jakości produkty i w dobrej cenie. Zaś metody przez nas proponowane skutecznie polepszały jakość środowiska i otoczenia, w którym żyjemy oraz żyły będą następne pokolenia Polaków, Europejczyków i pozostałych ludzi na Ziemi.
Warunkiem tutaj jest jednak to, że już teraz zadbamy o nasze środowisko naturalne, którego piękno jest przecież naszym bogactwem.

Napisz do nas, zadzwoń, zapytaj . Mamy dla Ciebie rozwiązanie... :-)


Oferujemy bieżącą pomoc techniczną, serwis oferowanych urządzeń i miłą obsługę. 
Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z najnowszymi u nas nowościami.

Items Inżynieria sp. z o. o. 

ul. Siostry Faustyny 64/1
30-608 Kraków
POLAND    

Zadzwoń:                                                

w20gC3B3reJPG